ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2560

ความเหมือนที่แตกต่าง

ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙                               

ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ปีการศึกษา 2558

DSC_0821 DSC_0826 DSC_0827 DSC_0828 (1) DSC_0856DSC_0798DSC_0829DSC_0831DSC_0832DSC_0833

**********************************************

ปีการศึกษา 2557

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อ 29 ก.ค. 2557

 

ปีการศึกษา  2555

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2555  ครั้งที่ 62  แข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายสร้าง – โคกสำราญ  แข่งขันวันที่ 4  ตุลาคม  2555    

ผลการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 3   คือ เด็กหญิงชุติมา  ดอยมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1      

                                                                                     ครูผู้ฝึกสอน คือ นายทินกร  พิลาแดง

                                                                 ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับช่วงชั้นที่ 3  คือ เด็กหญิงสุภัทราวดี  ทับทิม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    

                                                                                       ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอุไรวรรณ  ไชยวิเศษ

                                                                  ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับช่วงชั้นที่ 3  คือ เด็กชายอุดม  ทาทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    

                                                                                       ครูผู้ฝึกสอน คือ นางอุไรวรรณ  ไชยวิเศษ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2555  ครั้งที่ 62  แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  แข่งขันวันที่ 25  ตุลาคม  2555  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: