คณะกรรมการสถานศึกษา

 รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่  ๑๙๑  

ที่             รายชื่อ                          ตำแหน่ง                                 ตัวแทน

๑ นายธนชัย    บุญทอง            ประธานกรรม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒ นายประสิทธิ์   ไชยเสนา      รองประธานกรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓ นายอุดม   บุญทศ                   กรรมการ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

๔ นางฉวีวรรณ   บุญทศ           กรรมการ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

๕ นายอนันทร   ธิสาเวช            กรรมการ                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

๖ พระครูโอภาส   ปุญญาคม     กรรมการ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๗ นายปัญญา   ทศรักษา          กรรมการ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๘ นางสาวดวงจันทร์     สระบัว  กรรมการ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๙ นายบุญส่อง   เสาประธาน      กรรมการ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐ นายพังงา   แก้วจันทร์           กรรมการ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑ นายประดิษฐ์    ทาระขจัด    กรรมการ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒ นายวิเชียร    ยืนยง               กรรมการ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓ นายสิทธิรักษ์   จำรูญ           กรรมการ                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔ นายมานิต    สืบศรี               กรรมการ                          ครู

๑๕ นายถาวร   สุวรรณพิมพ์      กรรมการและเลขานุการ  ผู้บริหาร  

Advertisements

Posted on 07/09/2011, in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: