นักเรียนชั้นม.1 ปี 2555

นักเรียนชั้นม.1  ปี  2555

1.เด็กชายชยุตพงศ์  บุญทศ                  4977

2.เด็กชายสิทธิกร  คำภาละ                  4968   

3.เด็กชายจาตุรนต์  ทาระขจัด                4983

4.เด็กชายจิรชัย  โพธิ์เข็ม                      4984

5.เด็กชายธงชัย  สีหรัตน์                       4987

6.เด็กชายอภิวัฒน์  ทันอินอาด                4969
7.เด็กชายอรรถพร  ดอกสบา                  4981

8.เด็กชายธีรศักดิ์  สัมฤทธิ์                     05306

9.เด็กชายยุทธพิชัย  ไกยเกษ                  05307

10.เด็กชายณัฐพล  อิ่มใจ                      05308

11.เด็กชายวิรศักดิ์  เพ็งแดง                   05309

12.เด็กชายวีระศักดิ์  ไกยเกษ                 05310

13.เด็กชายอุดม  ทาทอง                      05311

14.เด็กชายสุรชัย  สุทธิประภา                 05312

15.เด็กชายบัญชา  ทองจันทร์                 05313

16.เด็กชายสถาพร  สิมบุตร                    05314

17.เด็กชายธนา  ไชยมาตร                    4970

18.เด็กชายประดิษฐ์  วงศ์ชัย                  05315

19.เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามคำ                 4980

20.เด็กหญิงมรกต  สุตัน                      05272

21.เด็กหญิงนุชจรี  มุทุกันฑ์                   4972

22.เด็กหญิงอรวรรณ  กลมกลาง              4971

23.เด็กหญิงวราภรณ์  พรานเนื้อ               4974

24.เด็กหญิงชุติมา  ดอยมา                     05317

25.เด็กหญิงจันทรกานต์  พรมนนท์             05318

26.เด็กชายมาวิน  คงเคน                       05316

27.เด็กหญิงดอกพิกุล  บุญเจริญ                 4854

28.เด็กชายโชคชัย  บุญเจริญ                      4975

29.เด็กหญิงจริยา  มีชัย                                 4919

ภาพถ่าย0460 ภาพถ่าย0461 ภาพถ่าย0462 ภาพถ่าย0463 ภาพถ่าย0464

นักเรียนชั้นม.1  ปี  2554

๑. ด.ช.กริชชัย  สายศร  ชื่อเล่น   นัด           05284

๒. ด.ช.ปาราเมศ  ไชยสิงห์  ชื่อเล่น  ต้า       05286

๓. ด.ญ.ดารุณี  มัฐผา  ชื่อเล่น  แหม่ม          4910

๔. ด.ญ.ขวัญตา  แก้วจันทร์  ชื่อเล่น   ขวัญ   4914

๕. ด.ญ.สุภาพร  คำสุข  ชื่อเล่น  ส้ม              4915

๖. ด.ช.ณัฐวัฒน์  ศรีมาเมือง  ชื่อเล่น   เม่น    05288

๗. ด.ช.วรินทร  แสนสุข  ชื่อเล่น  ปาล์ม         05289

 

Advertisements

Posted on 07/09/2011, in ทะเบียน วัดผล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: