นักเรียนชั้นม.3 ปี 2555

นักเรียนชั้นม.3 ปี 2555

1. เด็กชายพรประสิทธิ์    พรานเนื้อ     4842    ชื่อเล่น  ต๊ะ      เกิดวันที่  27  มิ.ย. 2540

2. เด็กชายเสฐียรพงษ์     ทุมมา          4844    ชื่อเล่น  พงษ์   เกิดวันที่  14  พ.ย.  2540  

3. เด็กหญิงสุภัทราวดี      ทับทิม      4831      ชื่อเล่น  กุหลาบ  เกิดวันที่ 22  พ.ย. 2540

4. เด็กหญิงรวิวรรณพร     มีชัย       4839      ชื่อเล่น   อุ้ย  29 ม.ค. 2540

5. เด็กหญิงนริศรา           สีอ่อน       4841      ชื่อเล่น  เฟิร์น 27  เม.ย. 2540

6. เด็กหญิงทัดดาว         สัมฤทธิ์      4851        ชื่อเล่น  หน่อย  14 เม.ย. 2540

7. เด็กหญิงพรธิภา         พรานเนื้อ       4855       ชื่อเล่น   กบ  9 ม.ค.  2540

8. เด็กหญิงอารายา     หมั่นประดิษฐิ์       4848       ชื่อเล่น  หยิม  3 ธ.ค.  2540

9. เด็กหญิงอรวรรณ      อินทร์ทอน    05324     ชื่อเล่น   น้ำ        9ก.ย. 2540

10.เด็กหญิงมณทิวา  มีบุญ           05322      ชื่อเล่น     บี           28 ต.ค.2540

11.เด็กหญิงมณทิรา  มีบุญ           05323    ชื่อเล่น     เอ        28 ต.ค.2540

***************************************************************

        

  

  

  

  

นักเรียนชั้นม.3 ปี 2554

1 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ อินต๊ะวงค์
2 เด็กชายวีระวัฒน์ ทศคำไชย
3 เด็กชายกฤษดา บุญเจริญ
4 เด็กชายอดิศักดิ์ อรกุล
5 เด็กชายทิวากร ศรีอ่อน
6 เด็กชายกิตติ ศรีชมภู
7 เด็กชายกฤติกา สีมาเมือง
8 เด็กชายสมเกียรติ ชูรัตน์
9 เด็กชายมานพ ภู่พราหมณ์
10 เด็กหญิงสนธิยา บุญทอง
11 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยนิจ
12 เด็กหญิงชุติมา หนูกลาง
13 เด็กหญิงธนพร คล้อยคว้า
14 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองสลับ
15 เด็กหญิงวรางคณา ทุมมา

Advertisements

Posted on 07/09/2011, in ทะเบียน วัดผล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: