นักเรียนชั้น ม.2 ปี 2555


นักเรียนชั้น ม.2 ปี 2555

๑. ด.ช.กริชชัย  สายศร  ชื่อเล่น   นัด           05284

๒. ด.ช.ปาราเมศ  ไชยสิงห์  ชื่อเล่น  ต้า       05286

๓. ด.ญ.ดารุณี  มัฐผา  ชื่อเล่น  แหม่ม          4910

๔. ด.ญ.ขวัญตา  แก้วจันทร์  ชื่อเล่น   ขวัญ   4914

๕. ด.ญ.สุภาพร  คำสุข  ชื่อเล่น  ส้ม              4915

๖. ด.ช.ณัฐวัฒน์  ศรีมาเมือง  ชื่อเล่น   เม่น    05288      ( ออก )

๗. ด.ช.วรินทร  แสนสุข  ชื่อเล่น  ปาล์ม         05289    ( ออก )

๘.ด.ช.พัสสน  แท่งทอง  ชื่อเล่น                     05319

  

นักเรียนชั้น ม.2 ปี 2554

1. เด็กชายพรประสิทธิ์    พรานเนื้อ     ชื่อเล่น  ต๊ะ      เกิดวันที่  27  มิ.ย. 2540

2. เด็กชายเสฐียรพงษ์     ทุมมา          ชื่อเล่น  พงษ์   เกิดวันที่  14  พ.ย.  2540

3. เด็กหญิงสุภัทราวดี      ทับทิม        ชื่อเล่น  กุหลาบ  เกิดวันที่ 22  พ.ย. 2540

4. เด็กหญิงรวิวรรณพร     มีชัย            ชื่อเล่น   อุ้ย  29 ม.ค. 2540

5. เด็กหญิงนริศรา           สีอ่อน         ชื่อเล่น  เฟิร์น 27  เม.ย. 2540

6. เด็กหญิงทัดดาว         สัมฤทธิ์        ชื่อเล่น  หน่อย  14 เม.ย. 2540

7. เด็กหญิงพรธิภา         พรานเนื้อ      ชื่อเล่น   กบ  9 ม.ค.  2540

8. เด็กหญิงอารายา        หมั่นประดิษฐิ์     ชื่อเล่น  หยิม  3 ธ.ค.  2540

9. เด็กหญิงอรวรรณ        อินทร์ทอน  ชื่อเล่น   น้ำ                9ก.ย. 2540

Advertisements

Posted on 07/09/2011, in ทะเบียน วัดผล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: