นักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก

ปีการศึกษา  2555

นักเรียนย้ายเข้า

1.ด.ช.พัสสน  แท่งทอง     เลขประจำตัว  05319     ย้ายเข้าชั้น  ม.2

2.ด.ญ.สิริประภา  โสภาส  เลขประจำตัว       ย้ายเข้าชั้น  ป.4

3.ด.ญ.มณทิวา  มีบุญ  เลขประจำตัว  05322  ย้ายเข้าชั้น  ม.3

4. ด.ญ.มณทิรา  มีบุญ  เลขประจำตัว  05323  ย้ายเข้าชั้น  ม.3

5. ด.ญ.ดอกพิกุล  บุญเจริญ  เลขประจำตัว  4854  ย้ายเข้า ม.1

*** ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2555 ***

ปีการศึกษา  2554

นักเรียนย้ายเข้า

1.ด.ช.ต้น  นาคเขียว  05290  ชั้นอนุบาล 2

2.ด.ช.ณัฐวัฒน์  ศรีมาเมือง  05288  ชั้น ม.1

3.ด.ช.วรินทร  แสนสุข  05289  ชั้น ม.1

4. ด.ญ.อรวรรณ  อินทร์ทอน                  ชั้น  ม.2   1350800290041   09092540

แม่  ประมวล

พ่อ  อดุลย์

35080267283            95  ม.8  บ.โคกกอก

นักเรียนย้ายออก

1.ด.ช.อภิรักษ์  สีทา  05261  ชั้นอนุบาล 2

2.ด.ญ.เนรัญชฬา  กันยามาตร์  05218  ชั้น ป.2

*** ข้อมูล  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2554 ***

Advertisements

Posted on 01/12/2011, in ทะเบียน วัดผล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: