การอบรมค่ายพุทธบุตรวังน้ำทิพย์ รุ่นที่ ๔

นายประสงค์  สุภา  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวรายงานเปิดการอบรมค่ายพุทธบุตรวังน้ำทิพย์ รุ่นที่ ๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.  ๒๕๕๕ต่อท่านประธาน นายนิรันดิ์  สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕มีนักเรียนเข้าโครงการคือนักเรียนขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ท่ี ๑ – ๓ รวม ๕oo คน โดยแบ่งเป็น  ๔  รุ่น   มีวัตถุประสงค์  คือ  ๑.เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  …./  ๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด…/๓.เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข…./๔.เพื่เป็นแกนนำในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนรุ่นน้อง

อักษราภัค  แก้วประเสริฐ  /  ถ่ายภาพ
อิศราวดี  โพไทร  /   รายงานข่าว

Advertisements

Posted on 13/07/2012, in ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: