นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

  เด็กชายฐาปกรณ์  สระบัว

  เด็กชายปรเมศ  ชิลลาพา

   เด็กหญิงภาวิณีย์  พรานเนื้อ

  เด็กชายนิติพล  คำภาละ

   เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงแก้ว

  เด็กชายคมกฤษ  คาถา

  เอิร์น  เอิร์น2  เด็กหญิงธนัดดา  พันธุ์เลิศ

  เด็กชายทนงศักดิ์  เพิ่มพูล

  เด็กชายไตรภพ  บุญทอง

  เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงขันธ์

  เด็กหญิงจิราพรรณ  มหาชัย

  เด็กชายธัญพิสิทษ์  ทองสลับ

  เด็กชายธีระพัฒน์  ปัสสาพันธ์

  เด็กชายธิติชัย  ไหมคำ

  เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาระขจัด

  เด็กหญิงพิศมัย  สาวะรักษ์

  เด็กหญิงสุพัศชา  โพธิเสน

  เด็กหญิงลลิตา  พุฒลา

  เด็กหญิงสุวรรณหงษ์  แสนสุโพธิ์

  เด็กหญิงวรรณวิลัย  ไชยวรรณ์

Advertisements

Posted on 22/05/2014, in ทะเบียน วัดผล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: