นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นม.2 ปีการศึกษา 2558

5369 เด็กชาย ศรายุทธ แก้วกอง
5386 นาย สิปปภาส พิลาแดง
5354 เด็กชาย คมกฤช คาถา
5168 เด็กชาย ปรเมศ ชิลลาพา
5094 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ปัสสาพันธ์
5084 เด็กชาย นิติพล คำภาละ
5129 เด็กชาย ไตรภพ บุญทอง
5091 เด็กชาย ฐาปกร สระบัว
5351 เด็กชาย ทนงศักดิ์ เพิ่มพูล
5352 เด็กชาย ธัญพิสิทธิ์ ทองสลับ
5353 เด็กชาย ธิติชัย ใหมคำ
5090 เด็กหญิง นารีรัตน์ ทาระขจัด
5093 เด็กหญิง จุฑารัตน์ แสงขันธ์
5096 เด็กหญิง ปิยะธิดา แสงแก้ว
5097 เด็กหญิง วรรณวิลัย ไชยวรรณ์
5100 เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ แสนสุโพธิ์
5102 เด็กหญิง ภาวิณีย์ พรานเนื้อ
5355 เด็กหญิง จิราพรรณ มหาชัย
5356 เด็กหญิง สุพัศชา โพธิเสน
5359 เด็กหญิง ธนัดดา พันธุ์เลิศ
Advertisements

Posted on 17/07/2015, in ทะเบียน วัดผล, ผลงานนักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: