ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ ๑๙๑
                  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ ๑๙๑  ตั้งอยู่ที่  ๖๓  หมู่ที่  ๓    ต.สร้างมิ่ง  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาตำบลส้มผ่อ  ซึ่งใช้พื้นที่วัดสว่างวังไฮ   ตำบลสร้างมิ่ง   อำเภอเลิงนกทา    จังหวัดยโสธร   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17   มิถุนายน   พ.ศ.2468   โดยรองอำมาตย์โทหลวงศักดิ์  รัตนเขต   นายอำเภอเมืองยโสธร  ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี   จากผู้ปกครองนักเรียนคนละสองบาทต่อปี  มีหมู่บ้านเขตบริการ คือ   บ้านวังไฮ   บ้านสร้างมิ่ง   บ้านหนองเชียงโท  และบ้านโนนหาด มีนายบอน   จันทร์ทอง  เป็นครูใหญ่คนแรก ทางราชการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่   1   มกราคม   2471   มีชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลส้มผ่อ  4  (วัดสว่างวังไฮ)  มีนายสิงห์   บรรลือหาร  เป็นครูใหญ่   เมื่อ  พ.ศ.2518  จังหวัดยโสธรได้เสนอให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการมูลนิธิ การศึกษามิตรภาพไทย – อเมริกัน         19   พฤศจิกายน   2541   นายถาวร    สุวรรณพิมพ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายศุภผล    แก้วแสน   ทีเกษียณอายุราชการ    ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  ตำบลสร้างมิ่ง    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   20   ไร่   3 งาน   90 ตารางวา   เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  

ดูเพิ่มเติม ด้านล่างครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: