แบบทดสอบ ม.1

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

แบบทดสอบ เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต  ชั้น ม. 1 ( เติมคำตอบ )

แบบทดสอบ  เรื่อง  สมบัติของจำนวนนับ  ม.1

แบบประเมิน

รปภาพประกอบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: