ไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ที่ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191

ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสกลนคร เมื่อ 6 ก.พ. 58    

DSC_0009 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0037 DSC_0062 DSC_0087

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OฺBEC Network)

cropped-head-logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OฺBEC Network)

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กรุงเทพมหานคร  วันที่  9-13 ก.พ.2558

http://obecnet.rmutp.ac.th/

 20150209_101658

20150213_101748

1423477204765

1423500282078

1423792403651-1

1423798448298

1423798454364

1423798483768

อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 20-23 ม.ค.2558

C360_2015-01-23-09-38-47-764   C360_2015-01-22-09-50-55-095

20150120_103415

20150121_100454     20150121_100503

โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ได้ต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อ 25 กันยายน 2557 ผลปรากฏว่า ได้ผ่านรับการรับรองให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เรียบร้อยแล้วครับ

DSC_9332 DSC_9331 DSC_9321 DSC_9320 DSC_9312 DSC_9302 DSC_9223 DSC_9261 DSC_9272 DSC_9274 DSC_9278 DSC_9295 DSC_9222 DSC_9218 DSC_9217 DSC_9199 DSC_9179 DSC_9178 DSC_9144 DSC_9146 DSC_9149 DSC_9168 DSC_9174 DSC_9175 DSC_9141 DSC_9139 DSC_9138 DSC_9131 DSC_9126 DSC_9125 DSC_9111 DSC_9119 DSC_9121 DSC_9122 DSC_9123 DSC_9124 DSC_9107 DSC_9099 DSC_9097 DSC_9091 DSC_9086 DSC_9078 DSC_9060 DSC_9062 DSC_9063 DSC_9068 DSC_9073 DSC_9076 DSC_9055 DSC_9053 DSC_9047 DSC_9045 DSC_9043 DSC_9039DSC_9038DSC_9036DSC_9031DSC_9023DSC_9020DSC_9018DSC_9001DSC_8996DSC_8993DSC_8974

เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office )

เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( แท็บเล็ต ) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

DSC_0266IMG_2135

IMG_2167IMG_2141

และ

เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office )

IMG_2135    IMG_2298 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผล ปี 2557

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานวัดผล ปี 2557 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

IMG_20140822_090538         IMG_20140823_095245

1408850362652          IMG_20140823_135836

มอบเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2557

มอบเครื่องกรองน้ำ ปีการศึกษา 2557  เมื่อ 18 ก.ค. 2557

DSC_8571 DSC_8566 DSC_8565 DSC_8561 DSC_8554 DSC_8551 DSC_8548 DSC_8543 DSC_8519 DSC_8496 DSC_8493 DSC_8502

 

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2557

  เด็กชายฐาปกรณ์  สระบัว

  เด็กชายปรเมศ  ชิลลาพา

   เด็กหญิงภาวิณีย์  พรานเนื้อ

  เด็กชายนิติพล  คำภาละ

   เด็กหญิงปิยะธิดา  แสงแก้ว

  เด็กชายคมกฤษ  คาถา

  เอิร์น  เอิร์น2  เด็กหญิงธนัดดา  พันธุ์เลิศ

  เด็กชายทนงศักดิ์  เพิ่มพูล

  เด็กชายไตรภพ  บุญทอง

  เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงขันธ์

  เด็กหญิงจิราพรรณ  มหาชัย

  เด็กชายธัญพิสิทษ์  ทองสลับ

  เด็กชายธีระพัฒน์  ปัสสาพันธ์

  เด็กชายธิติชัย  ไหมคำ

  เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาระขจัด

  เด็กหญิงพิศมัย  สาวะรักษ์

  เด็กหญิงสุพัศชา  โพธิเสน

  เด็กหญิงลลิตา  พุฒลา

  เด็กหญิงสุวรรณหงษ์  แสนสุโพธิ์

  เด็กหญิงวรรณวิลัย  ไชยวรรณ์

นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557

1.เด็กชายสุริยนต์  บุญทอง      5027

DSC_5934

2.เด็กชายศรัญย์  บุญทศ     5037

DSC_5932

3.เด็กชายสุพัฒนชัย  อุปัชฌาย์     5038

DSC_5936

4.เด็กชายวัฒนา  ขุมนาค     5039

DSC_5934

5.เด็กชายจิรายุ  เจริญตา     5045

DSC_5883

6.เด็กชายธีรวัฒน์  วรเนตร     5047

DSC_5883

7.เด็กชายพันนา  โชติเชื้อวงศ์     05133

DSC_5940

8.เด็กชายรุ่งทิวา  คำมั่น     05326  

DSC_5932

9.เด็กชายชลธีร์  สีทา      05327 

DSC_5936

10.เด็กชายชนุดม  สายแก้ว     05328 

DSC_5916

11.เด็กชายอานนท์  สีมาเมือง     05329    

DSC_5919

12.เด็กหญิงสุพัฒน์ทรา  พรมนนท์     05331    

DSC_5948

13.เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเรือง     4990

DSC_5946

นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556

นักเรียนชั้น ม.3 ปี 2556

๑. นายกริชชัย  สายศร  ชื่อเล่น   นัด           05284

๒. นางสาวดารุณี  มัฐผา  ชื่อเล่น  แหม่ม          4910

 

๓. นางสาวขวัญตา  แก้วจันทร์  ชื่อเล่น   ขวัญ   4914

๔. นางสาวสุภาพร  คำสุข  ชื่อเล่น  ส้ม              4915

๕.นายพัสสน  แท่งทอง  ชื่อเล่น                     05319

๖.นายสันติพร  สีทา     ชื่อเล่น ออย     ๐๕๓๓๒

DSC_5906

๗.นายคัมภีร์  สีมาเมือง    ชื่อเล่น ภี    ๐๕๓๔๒

   

   DSC_6625

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.